Saturday Sep 17, 2022

E11 - Ivan Voras - Equinox Vision [hrvatski]

Ivan Voras je co-founder startupa Equinox Vision, ali i jedan od voditelja ovog podcasta i podcasta Surove Strasti, te osim u IT-u ima iskustva i u medijima. Equinox Vision je startup koji je razvio platformu za sadržaj u proširenoj stvarnosti - Augmented Reality - te žele biti Canva za AR odnosno WordPress za AR: platforma i alat koji omogućuju svima stvaranju sadržaja u proširenoj stvarnosti, koji je interaktivan i doprinosi njihovim poslovnim potrebama. Po Vorasu, proširena stvarnost je nastavak evolucije korisničkih sučelja: umjesto weba kod kojeg je metafora beskonačan list papira s tekstom, AR kombinira sadržaj koji je virtualan sa stvarnim svijetom na način koji je približniji ljudskom mozgu.

Trenutno su predstavili veliki projekt Art Future koji će biti dostupan još mjesec dana: na lokacijama Zagreba, na GPS koordinatama trgova i parkova po cijelom gradu, su postavljena digitalna umjetnička djela domaćih i stranih autora koja se mogu vidjeti putem njihove platforme odnosno aplikacije za mobilne telefone Equinox XR (download link). Startup trenutno traži investicije za širenje.

Voditelj: Davor Runje

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320